บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
โรงงานลาดกระบัง

91 หมู่ 4, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, ถ.ฉลองกรุง,
แขวงลำปลาทิว, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520.ฟอร์มแสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถสอบถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทยินดีรับฟังทุกๆ คำแนะนำ จากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน E-mail, จดหมาย, โทรศัพท์หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)