Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์เยาวชนอบรมโครงการอ่านเขียน เล่าขาน ตำนานลาดกระบัง

Date : 22.09.2012

เนื่องจากห้องสมุดเเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ได้จัด โครงการอ่านเขียน เล่าขานตำนานลาดกระบัง ทางบริษัทจึงได้ออกบูธเพื่อแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม 300 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน


เยาวชนอบรมโครงการอ่านเขียน เล่าขาน ตำนานลาดกระบัง

Date : 22.09.2012

เนื่องจากห้องสมุดเเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ได้จัด โครงการอ่านเขียน เล่าขานตำนานลาดกระบัง ทางบริษัทจึงได้ออกบูธเพื่อแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม 300 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)