Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 12

Date : 09.12.2012

เนื่องจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย มีการจัดงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พรบรมราชินีนาถ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดบูธมอบผลิตภัณฑ์ เดลี่แซนด์วิช 800 ชิ้น


งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 12

Date : 09.12.2012

เนื่องจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย มีการจัดงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พรบรมราชินีนาถ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดบูธมอบผลิตภัณฑ์ เดลี่แซนด์วิช 800 ชิ้น

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)