Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13

Date : 15.12.2013

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนลุมพินี ( บริเวณลานตะวันยิ้ม ) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โดยภายในงานทางบริษัทฯได้นำผลิตภัณฑ์ ไปประชาสัมพันธ์และแจกแก่ผู้ร่วมงาน


งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13

Date : 15.12.2013

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนลุมพินี ( บริเวณลานตะวันยิ้ม ) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โดยภายในงานทางบริษัทฯได้นำผลิตภัณฑ์ ไปประชาสัมพันธ์และแจกแก่ผู้ร่วมงาน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)