Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1/2014

Date : 21.03.2014

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ CSR Farmhouse Cooking on Tour เพื่อดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบโรงงาน ซึ่งภายในกิจกรรมมีการสอนทำอาหารว่างเมนูง่ายๆ จากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ พร้อมทั้งเรียนรู้การทานอาหารครบหมวดหมู่และถูกหลักโภชนาการจาก นักโภชนาการให้กับนักเรียนและอาจารย์
คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ประธานขึ้นกล่าวเปิดงาน “CSR Farmhouse Cooking on Tour ” ครั้งที่ 1 เสวนาความรู้ด้านโภชนาการ การสาธิตและการสอนการทำอาหารว่างอย่างง่ายๆ โดย อ.ฉัตรชนก บุญไชย และ อ.ยศสินี หัวดง ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวปิดกิจกรรม “ CSR Farmhouse Cooking on Tour ” พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ผู้บริหารและพี่ๆฟาร์มเฮาส์แจกขนมปังสอดไส้ จำนวน 1,100 ชิ้น ให้กับน้องๆและอาจารย์โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ


CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1/2014

Date : 21.03.2014

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ CSR Farmhouse Cooking on Tour เพื่อดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบโรงงาน ซึ่งภายในกิจกรรมมีการสอนทำอาหารว่างเมนูง่ายๆ จากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ พร้อมทั้งเรียนรู้การทานอาหารครบหมวดหมู่และถูกหลักโภชนาการจาก นักโภชนาการให้กับนักเรียนและอาจารย์
คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ประธานขึ้นกล่าวเปิดงาน “CSR Farmhouse Cooking on Tour ” ครั้งที่ 1 เสวนาความรู้ด้านโภชนาการ การสาธิตและการสอนการทำอาหารว่างอย่างง่ายๆ โดย อ.ฉัตรชนก บุญไชย และ อ.ยศสินี หัวดง ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวปิดกิจกรรม “ CSR Farmhouse Cooking on Tour ” พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ผู้บริหารและพี่ๆฟาร์มเฮาส์แจกขนมปังสอดไส้ จำนวน 1,100 ชิ้น ให้กับน้องๆและอาจารย์โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)