Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 4/2557

Date : 28.11.2014

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 4 ณ ที่ทำการชุมชนเกาะจวน

กิจกรรม “CSR Farmhouse Cooking on Tour” ครั้งที่ 4 ได้สอนทำแซนด์วิชให้กับสมาชิกในชุมชนเกาะจวน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการภายในกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้สามารถทำรับประทานเองที่บ้าน และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง


CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 4/2557

Date : 28.11.2014

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 4 ณ ที่ทำการชุมชนเกาะจวน

กิจกรรม “CSR Farmhouse Cooking on Tour” ครั้งที่ 4 ได้สอนทำแซนด์วิชให้กับสมาชิกในชุมชนเกาะจวน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการภายในกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้สามารถทำรับประทานเองที่บ้าน และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)