Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ยะลา มาราธอน 2019

Date : 03.02.2021

 

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มโดนัทเค้กให้กับนักวิ่งในงาน “ยะลามาราธอน 2019” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ รวมถึงสร้างความสามัคคีให้แก่คนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 ระยะ ประกอบด้วย มาราธอน 42.195 กิโลเมต, ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเจ้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 5,000 คน ซึ่งเต็มความจุที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดไว้ 


ยะลา มาราธอน 2019

Date : 03.02.2021

 

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มโดนัทเค้กให้กับนักวิ่งในงาน “ยะลามาราธอน 2019” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ รวมถึงสร้างความสามัคคีให้แก่คนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 ระยะ ประกอบด้วย มาราธอน 42.195 กิโลเมต, ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเจ้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 5,000 คน ซึ่งเต็มความจุที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดไว้ 

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)