Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health

Date : 03.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับกิจกรรม Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health"นางฟ้าสีขาวชวนวิ่ง" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ขนมปังเเครนเบอร์รี่ลูกเกด" ให้เเก่นักวิ่งภายในงานด้วย ซึ่งนักวิ่งส่วนใหญ๋เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชที่มีใจรักในการวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว

 


Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health

Date : 03.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับกิจกรรม Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health"นางฟ้าสีขาวชวนวิ่ง" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ขนมปังเเครนเบอร์รี่ลูกเกด" ให้เเก่นักวิ่งภายในงานด้วย ซึ่งนักวิ่งส่วนใหญ๋เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชที่มีใจรักในการวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว

 

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)