Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์เคียงคู่ช้างฮาร์ฟมาราธอน 2019

Date : 03.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับงาน “Share for Chang Half Marathon 2019” เคียงคู่ช้างฮาร์ฟมาราธอน 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง โดยรายได้สมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของช้างในประเทศไทย โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในรูปแบบของอาหารและเวชภัณฑ์ เเละครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนขนมปังเเครนเบอร์รี่ลูกเกด 3,000 ชิ้น ให้เเก่นักวิ่งภายในงานด้วย


เคียงคู่ช้างฮาร์ฟมาราธอน 2019

Date : 03.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับงาน “Share for Chang Half Marathon 2019” เคียงคู่ช้างฮาร์ฟมาราธอน 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง โดยรายได้สมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของช้างในประเทศไทย โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในรูปแบบของอาหารและเวชภัณฑ์ เเละครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนขนมปังเเครนเบอร์รี่ลูกเกด 3,000 ชิ้น ให้เเก่นักวิ่งภายในงานด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)