Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้รัน กบินทร์บุรี 2562

Date : 08.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับงาน "พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้รัน กบินทร์บุรี 2562" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี  เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องฟอกไต มอบให้โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ครั้งนี้ฟาร์มเอ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "เค้กกล้วยหอม 3 รสชาติ" ให้เเก่นักวิ่งภายในงานด้วย


พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้รัน กบินทร์บุรี 2562

Date : 08.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับงาน "พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้รัน กบินทร์บุรี 2562" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี  เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องฟอกไต มอบให้โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ครั้งนี้ฟาร์มเอ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "เค้กกล้วยหอม 3 รสชาติ" ให้เเก่นักวิ่งภายในงานด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)