Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์Farmhouse Cooking Club ครั้งที่ 6

Date : 21.09.2012

บริษัท ฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและคณาจารย์ จากโรงเรียนจิตลดา เรียนรู้เกี่ยวกับการทานอาหารครบ หมวดหมู่ ผ่านการอบรมจากนักโภชนาการ รวมถึงอบรมการประกอบอาหารเมนูง่าย ๆ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์


Farmhouse Cooking Club ครั้งที่ 6

Date : 21.09.2012

บริษัท ฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและคณาจารย์ จากโรงเรียนจิตลดา เรียนรู้เกี่ยวกับการทานอาหารครบ หมวดหมู่ ผ่านการอบรมจากนักโภชนาการ รวมถึงอบรมการประกอบอาหารเมนูง่าย ๆ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)