Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์งานปั่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2015

Date : 14.03.2015

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล งานปั่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2015 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ สนามเขียว สุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 ท่าน


งานปั่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2015

Date : 14.03.2015

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล งานปั่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2015 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ สนามเขียว สุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 ท่าน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)