Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ONE FOR ALL ร่วมใจสู้ COVID-19

Date : 08.02.2021

 

เก็บตกภาพบรรยากาศงาน ONE FOR ALL ร่วมใจสู้ COVID-19 (เเจกหน้ากากอนามัย) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ กรมอนามัย ซึ่งครั้งนี้ #ฟาร์มเฮ้าส์ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "เค้กกล้วยหอม" 1,000 ชิ้น ให้เเก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ONE FOR ALL ร่วมใจสู้ COVID-19

Date : 08.02.2021

 

เก็บตกภาพบรรยากาศงาน ONE FOR ALL ร่วมใจสู้ COVID-19 (เเจกหน้ากากอนามัย) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ กรมอนามัย ซึ่งครั้งนี้ #ฟาร์มเฮ้าส์ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "เค้กกล้วยหอม" 1,000 ชิ้น ให้เเก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)