Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์โครงการทำบุญ บริจาคและทำทาน ประจำปี 2558 ที่จังหวัดสระแก้วและลพบุรี

Date : 08.08.2015

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการทำบุญ บริจาคและทำทาน ประจำปี 2558 ที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดลพบุรี ทางบริษัทฯได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท , ถวายผลิตภัณฑ์แด่พระภิกษุและมอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง และทางบริษัทฯได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี


โครงการทำบุญ บริจาคและทำทาน ประจำปี 2558 ที่จังหวัดสระแก้วและลพบุรี

Date : 08.08.2015

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการทำบุญ บริจาคและทำทาน ประจำปี 2558 ที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดลพบุรี ทางบริษัทฯได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท , ถวายผลิตภัณฑ์แด่พระภิกษุและมอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง และทางบริษัทฯได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)