Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับรฟม. ส่งมอบขนมปังช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้า

Date : 24.07.2021

           ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมมอบขนมปังจำนวน 1,000 ชิ้น
ณ การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) นำโดยคุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ มอบให้คุณภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง  และสายสีส้ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19. ต่อไป 

 


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับรฟม. ส่งมอบขนมปังช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้า

Date : 24.07.2021

           ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมมอบขนมปังจำนวน 1,000 ชิ้น
ณ การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) นำโดยคุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ มอบให้คุณภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง  และสายสีส้ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19. ต่อไป 

 

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)