Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนขนมปังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มจิตอาสา

Date : 24.07.2021

  ฟาร์มเฮ้าส์ มอบขนมปังเดลี่แซนด์วิช จำนวน 300 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มจิตอาสาที่มาให้ บริการและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้ประชาชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564 


สนับสนุนขนมปังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มจิตอาสา

Date : 24.07.2021

  ฟาร์มเฮ้าส์ มอบขนมปังเดลี่แซนด์วิช จำนวน 300 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มจิตอาสาที่มาให้ บริการและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้ประชาชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564 

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)