Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1/2559

Date : 17.03.2016

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 มีน้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน
ณ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยกิจกรรมนี้เป็นการสอนทำแซนด์วิชให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการของแซนด์วิชแต่ละชนิดที่ทำ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ โดยน้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ทำรับประทานเองที่บ้าน เป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างระหว่างวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน


กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1/2559

Date : 17.03.2016

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 มีน้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน
ณ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยกิจกรรมนี้เป็นการสอนทำแซนด์วิชให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการของแซนด์วิชแต่ละชนิดที่ทำ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ โดยน้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ทำรับประทานเองที่บ้าน เป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างระหว่างวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)