Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว 2559 ณ จังหวัดนครพนม

Date : 21.12.2016

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว 2559 ณ จังหวัดนครพนม

 

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนจากศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสกลนครผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้ด้วย


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว 2559 ณ จังหวัดนครพนม

Date : 21.12.2016

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว 2559 ณ จังหวัดนครพนม

 

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนจากศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสกลนครผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้ด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)