Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมงานเดินการกุศล สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16

Date : 28.12.2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 05.30 น. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ในการนี้ทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ อาทิ แซนด์วิชโฮลวีตไก่พริกไทยดำ เค้กบัตเตอร์สับปะรด และสวีทแซนด์วิชไส้ครีมกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ เข้าร่วมแจกให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1,500 คน

 


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมงานเดินการกุศล สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16

Date : 28.12.2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 05.30 น. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ในการนี้ทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ อาทิ แซนด์วิชโฮลวีตไก่พริกไทยดำ เค้กบัตเตอร์สับปะรด และสวีทแซนด์วิชไส้ครีมกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ เข้าร่วมแจกให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1,500 คน

 

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)