Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์งานวันเด็ก 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Date : 26.01.2017

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยในงานนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย


งานวันเด็ก 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Date : 26.01.2017

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยในงานนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)