Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ๘๔ พรรษา”

Date : 18.01.2012

ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมบริจาคขนมปังสอดไส้ 4,000 ชิ้น สนับสนุนกิจกรรม  “บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ๘๔ พรรษา”  โดยนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ  ภายในงานทางบริษัทฯยังได้ร่วมจัดบูธมอบผลิตภัณฑ์ มายเค้ก และเดลี่แซนด์วิช 140 ชิ้น แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ๘๔ พรรษา”

Date : 18.01.2012

ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมบริจาคขนมปังสอดไส้ 4,000 ชิ้น สนับสนุนกิจกรรม  “บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ๘๔ พรรษา”  โดยนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ  ภายในงานทางบริษัทฯยังได้ร่วมจัดบูธมอบผลิตภัณฑ์ มายเค้ก และเดลี่แซนด์วิช 140 ชิ้น แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)