Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์สคบ. อะวอร์ด 2555

Date : 07.09.2012

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงาน สคบ. อะวอร์ด 2555 ซึ่งเป็นงานเพื่อประกาศและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก “โครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 11” และ “โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆร่วมกับสถาบันการศึกษา “สายลับ...ตรวจจับโฆษณา” ครั้งที่ 4” โดยได้มอบผลิตพันธ์เดลี่ โฮลวีต จำนวน 600 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมงาน


สคบ. อะวอร์ด 2555

Date : 07.09.2012

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงาน สคบ. อะวอร์ด 2555 ซึ่งเป็นงานเพื่อประกาศและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก “โครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 11” และ “โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆร่วมกับสถาบันการศึกษา “สายลับ...ตรวจจับโฆษณา” ครั้งที่ 4” โดยได้มอบผลิตพันธ์เดลี่ โฮลวีต จำนวน 600 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)