Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์“มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See Hear Touch

Date : 07.09.2012

บริษัทจึงได้ออกบูธเพื่อแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม 500 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานกิจกรรม  “มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See Hear Touch”  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 


“มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See Hear Touch

Date : 07.09.2012

บริษัทจึงได้ออกบูธเพื่อแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม 500 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานกิจกรรม  “มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See Hear Touch”  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)