Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์การแข่งขันกอล์ฟสามัคคี อย.

Date : 13.12.2012

บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงสาธารณสุขในการแข่งขันกอล์ฟสามัคคี อย. และได้จัดบูธมอบผลิตภัณฑ์ เดลี่แซนด์วิช 300 ชิ้น


การแข่งขันกอล์ฟสามัคคี อย.

Date : 13.12.2012

บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงสาธารณสุขในการแข่งขันกอล์ฟสามัคคี อย. และได้จัดบูธมอบผลิตภัณฑ์ เดลี่แซนด์วิช 300 ชิ้น

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)