Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2

Date : 27.08.2011

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำโครงการ CSR Farmhouse Cooking on Tour เพื่อดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยเน้นชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบโรงงานซึ่งภายในกิจกรรมมีการสอนทำอาหารว่างเมนูง่ายๆ จากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์พร้อมทั้งเรียนรู้การทานอาหารครบหมวดหมู่และถูกหลักโภชนาการจากนักโภชนาการให้กับนักเรียนและอาจารย์
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัยกรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดงาน “CSR Farmhouse Cooking on Tour ” ครั้งที่ 2ซึ่งมีการเสวนาความรู้ด้านโภชนาการการสาธิตและการสอนการทำแซนด์วิชอย่างง่ายๆ โดย อ.ฉัตรชนก บุญไชย และ อ.ยศสินีหัวดง ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยในท้ายกิจกรรมคุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวปิดกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพร่วมกันพร้อมแจกขนมปังสอดไส้ จำนวน 400ชิ้นให้กับน้องๆและอาจารย์โรงเรียนสุเหร่าบางชัน


CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2

Date : 27.08.2011

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำโครงการ CSR Farmhouse Cooking on Tour เพื่อดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยเน้นชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบโรงงานซึ่งภายในกิจกรรมมีการสอนทำอาหารว่างเมนูง่ายๆ จากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์พร้อมทั้งเรียนรู้การทานอาหารครบหมวดหมู่และถูกหลักโภชนาการจากนักโภชนาการให้กับนักเรียนและอาจารย์
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัยกรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดงาน “CSR Farmhouse Cooking on Tour ” ครั้งที่ 2ซึ่งมีการเสวนาความรู้ด้านโภชนาการการสาธิตและการสอนการทำแซนด์วิชอย่างง่ายๆ โดย อ.ฉัตรชนก บุญไชย และ อ.ยศสินีหัวดง ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยในท้ายกิจกรรมคุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวปิดกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพร่วมกันพร้อมแจกขนมปังสอดไส้ จำนวน 400ชิ้นให้กับน้องๆและอาจารย์โรงเรียนสุเหร่าบางชัน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)